O nás

Firma VH-TRES spol. s r.o. se zabývá komplexní přípravou vodohospodářských staveb a dále i jiných staveb, které k těmto vodohospodářským stavbám v rámci ucelených komplexů někdy přináleží.

Komplexní příprava konkrétně zahrnuje projektovou činnost včetně tvorby 3D fotorealistických vizualizací, inženýrskou činnost pro zajištění územního a stavebního povolení. Zajišťujeme následně pro investora i technický dohled během realizace dané stavby.

Hlavní specializací projekční složky firmy jsou tzv. hydrotechnické stavby - což jsou stavby na tocích (jezy, MVE, úpravy toků, revitalizace toků, protipovodňová ochrana sídel či územních celků) a dále stavby např. účelových vodních nádrží, rybníků atd..

Projektujeme však i stavby zdravotně-technické a to především vodovodní a kanalizační sítě, řešíme komplexně problémy městského odvodnění. V této oblasti jsou naší úzkou specializací návrhy rekonstrukcí i výstavba nových objektů kašen a fontán.

Vedle zpracování vlastních projektů provádí firma zpracování manipulačních řádů vodních děl, povodňových plánů měst, vyšších územně správních celků, objektů staveb aj..

Z hlediska servisu pro investiční výstavbu zpracovává firma také hydrotechnické posudky staveb v inundačních územích (př. staveb mostů), stanovuje záplavová území toků matematickým modelováním a hydraulickými výpočty objektů.

Firma má v současnosti pět kmenových zaměstnanců, z toho dva vodohospodářské inženýry. Vedoucí projektant je autorizován v oboru vodohospodářské stavby a má více jak 20-ti letou praxi v oboru.

 

 

 

 

Samsonova kašna

Volná pracovní místa

Přijmeme pro naši projekční kancelář v Českých Budějovicích projektanta (tku), SŠ, VŠ -pozemní stavby, vodohospodářské stavby.

Znalost práce v AutoCAD nutná.

Nástupní plat od 22 000,-Kč dle kvalifikace a délky praxe.

Tel:   385 774 144,  602 468 987

VH-TRES spol. s r.o.

Senovážné nám.1
370 01 České Budějovice

zapsán v OR u Krajského soudu
v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 598

tel: 385 775 144 (sekretariát),
IČO: 15771822
DIČ: CZ 15771822

vhtres@vhtres.cz

ID datové schránky

ID datové schránky - 4b2adjz

DOPORUČUJEME

www.db-jimky.cz

vhtres_foot[1].png