Projektová kancelář

Výpočetní technika:

V současné době má každý pracovník k dispozici výkonný počítač pracující v síťovém režimu.
Pracoviště je dále vybaveno dvěma plotry pro velkoformátový barevný tisk (až 910 mm x 5000 mm),
několika barevnými tiskárnami, scannerem a kopírovacím zařízením. Dále pak máme k dispozici totální
stanici a nivelační stroj pro jednodušší geodetické práce.

Software:

  • AutoCAD 2018 - projektování staveb na PC, 3D modelování a vizualizace
  • AutoCAD Civil 3D 2018 - projektování staveb na PC s využitím modelu terénu
  • 3ds Max Design 2018 - 3D modelování a tvorba fotorealistických vizualizací
  • Autodesk Revit Structure, Navisworks Simulate, Raster Design, ReCap
  • CADCON RCD - tvorba 2D a 3D výkresů výztuže železobetonových konstrukcí
  • Hydrocheck, HecRas - hydrotechnické výpočty (1D a 2D modelace proudění)
  • Fine - statické posouzení opěrných zdí
  • Adobe Photoshop, RasterStitch - grafické práce
  • AutoPEN - vytváření kladečských schémat
  • Geus - geodetický software

Pojištění:

Firma má u ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s. sjednané pojištění odpovědnosti podnikatele za škodu vzniklou
jinému subjektu/osobě v souvislosti s výkonem povolání na částku 10 000 000 Kč.
 
Ukázky našich prací:
Situace stavby Vzorový řez úpravou slalomového kanálu
 Vzorový řez kanalizační šachtou
 

Samsonova kašna

Volná pracovní místa

Přijmeme pro naši projekční kancelář v Českých Budějovicích projektanta (tku), SŠ, VŠ -pozemní stavby, vodohospodářské stavby.

Znalost práce v AutoCAD nutná.

Nástupní plat od 22 000,-Kč dle kvalifikace a délky praxe.

Tel:   385 774 144,  602 468 987

VH-TRES spol. s r.o.

Senovážné nám.1
370 01 České Budějovice

zapsán v OR u Krajského soudu
v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 598

tel: 385 775 144 (sekretariát),
IČO: 15771822
DIČ: CZ 15771822

vhtres@vhtres.cz

ID datové schránky

ID datové schránky - 4b2adjz

DOPORUČUJEME

www.db-jimky.cz

vhtres_foot[1].png