Inženýrské sítě

ČESKÉ BUDĚJOVICE, UL. NOVOHRADSKÁ - U TEPLÁRNY - ODVÁDĚNÍ DEŠŤOVÝCH VOD

Pokládka ŽB potrubí DN 1400 mm

Pokládka ŽB potrubí DN 1400 mm

Svařování výztuže kanalizační šachty

Svařování výztuže kanalizační šachty

Sestavování výztuže odlehčovací komory

P1110245.JPG

Přelivná hrana odlehčovací komory

Přelivná hrana odlehčovací komory

Vstrojení odlehčovací komory - regulátor průtoku

Vstrojení odlehčovací komory - regulátor průtoku

Pohled na výtokové potrubí z odlehčovací komory

Pohled na výtokové potrubí z odlehčovací komory

VLTAVA, ČESKÉ BUDĚJOVICE - ÚPRAVA KORYTA ř.km 233,1 - 239,5 - ÚPRAVA VODOVODNÍ SHYBKY

Vodovodní shybka pod Vltavou - lávka pro pěší.JPG

Samsonova kašna

Volná pracovní místa

Přijmeme pro naši projekční kancelář v Českých Budějovicích projektanta (tku), SŠ, VŠ -pozemní stavby, vodohospodářské stavby.

Znalost práce v AutoCAD nutná.

Nástupní plat od 22 000,-Kč dle kvalifikace a délky praxe.

Tel:   385 774 144,  602 468 987

VH-TRES spol. s r.o.

Senovážné nám.1
370 01 České Budějovice

zapsán v OR u Krajského soudu
v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 598

tel: 385 775 144 (sekretariát),
IČO: 15771822
DIČ: CZ 15771822

vhtres@vhtres.cz

ID datové schránky

ID datové schránky - 4b2adjz

DOPORUČUJEME

www.db-jimky.cz

vhtres_foot[1].png