Kategorie prací – VH-TRES spol. s r.o.

Naše specializace

Hydrotechnické stavby

Zdravotně inženýrské stavby

Výpočty, posudky

Dokumenty

7

Hlavní zaměření společnosti

Těžiště práce projektové kanceláře spočívá v oblasti hydrotechnických staveb, tedy staveb na vodních tocích včetně jejich úprav ať už to jsou objekty ke vzdouvání, akumulaci vody a spolu s tím využití otevřené vody k rozličným účelům – zásobení vodou, plavba, zemědělství nebo využití vodní energie.

Projektujeme také zdravotně inženýrské stavby – především ty liniové, vodovody a kanalizace.

Disponujeme softwarovým vybavením pro příslušné hydraulické výpočty, souvisejícím s návrhem našich staveb i posouzením jejich vlivu na průtočné poměry v toku.

V našem segmentu vodních staveb jsme schopni na základě dlouhodobé praxe či zkušeností s navrhováním a odezvou provozu zpracovat i příslušně specializované odborné posudky, manipulační řády a povodňové plány.

Sídlo společnosti

VH-TRES spol. s r.o.
Senovážné nám. 240/1
370 01  České Budějovice

Email

Mapa

Copyright ©2022 vhtres.cz