Projektová a inženýrská kancelář - vodohospodářské služby

Obnova památkově chráněného historického jezu v Praze

Projektová a inženýrská kancelář - vodohospodářské služby

Zřízení zcela nového přístavu na vltavské cestě v Českých Budějovicích

Projektová a inženýrská kancelář - vodohospodářské služby

Revitalizace obnoveného říčního ramene Malše v Plavě

Projektová a inženýrská kancelář - vodohospodářské služby

Rekonstrukce vodní nádrže Přehrada na Bavorovském potoce

Naše specializace

Hydrotechnické stavby

Zdravotně inženýrské stavby

Výpočty, posudky

Dokumenty

7

VH-TRES spol. s r.o.

Projektová a inženýrská kancelář. Tvoříme projektovou dokumentaci a zajišťujeme inženýrskou činnost pro stavby vodního hospodářství, především stavby hydrotechnické (jezy, úpravy toků, hráze, nádrže, plavební objekty, protipovodňová ochrana), ale také stavby zdravotně technické (vodovody, kanalizace, kašny).

Více informací>

Přednosti spolupráce

Vyhotovení všech potřebných stupňů projektové dokumentace až k realizaci stavby.

Provedení inženýrské činnosti k vydání příslušných povolení (územního, stavebního).

Během realizace staveb vykonáváme autorské dozory projektanta.

Sídlo společnosti

VH-TRES spol. s r.o.
Senovážné nám. 240/1
370 01  České Budějovice

Email

Mapa

Copyright ©2022 vhtres.cz