Zdravotně inženýrské stavby

Liniové stavby

Jedná se zdravotně inženýrské stavby – převážně liniové stavby, zajišťující zásobení obyvatel pitnou vodou a následný odvod splašků či dešťových vod. Zabýváme se především návrhy vodovodů a kanalizací a s tím spojených objektů jak v nových územích výstavby či rekonstrukcemi stávajících.

Sídlo společnosti

VH-TRES spol. s r.o.
Senovážné nám. 240/1
370 01  České Budějovice

Email

Mapa

Copyright ©2022 vhtres.cz