Výpočty, posudky

Hydrotechnické a hydraulické výpočty

Nejen k našim projektovým návrhům provádíme komplexní hydrotechnické či hydraulické výpočty objektů či liniových úseků otevřených koryt i uzavřených průřezů. Provádíme výpočty ke stanovení záplavových území vodních toků.

Hydrotechnické posudky funkčnosti objektů

V našem hlavním oboru hydrotechnika provádíme posudky výchozího stavu či
funkčnosti objektů s doporučením možných cest k cílovému stavu požadovanému.
Také provádíme posudkové výpočty vlivu staveb na průtočné poměry v blízkém
toku.

Sídlo společnosti

VH-TRES spol. s r.o.
Senovážné nám. 240/1
370 01  České Budějovice

Email

Mapa

Copyright ©2022 vhtres.cz