Hydrotechnické stavby

Stavby a objekty na vodních tocích

Jedná se o projektování hydrotechnických staveb. Veškeré stavby a objekty na vodních tocích tzv. na otevřené vodě.

Typickými stavbami jsou zde :

  •  jezy
  • stupně
  • úpravy toků
  • stavby komplexu protipovodňové ochrany
  • plavební objekty a úpravy
  • vodní elektrárny

 

Hydrotechnické stavby - jezy

Stavby pro akumulaci vody

Ke stavbám pro akumulaci vody patří pak :

  • různé účelové vodní nádrže
  • rybníky či mokřady
  • tůně

Slouží zejména pro zajištění odběrů vody k různým účelům v průmyslu, zemědělství či k využití vodní energie.

V návrzích staveb nádrží a úprav toků je pro nás zásadní také začlenění těchto staveb do prostředí, některé pak (úpravy toků) jsou i  vedeny hlavním záměrem -oživení prostoru, území tzv. revitalizační úpravy nebo v rámci sídel využití rekreačního potenciálu vodního prostředí.

Stavby pro akumulaci vody

Sídlo společnosti

VH-TRES spol. s r.o.
Senovážné nám. 240/1
370 01  České Budějovice

Email

Mapa

Copyright ©2022 vhtres.cz