Kdo jsme – VH-TRES spol. s r.o.

Příprava vodohospodářských staveb

Projektová a inženýrská kancelář VH-TRES spol. s r.o. České Budějovice se zabývá komplexní přípravou vodohospodářských staveb a dále i jiných staveb, které k těmto vodohospodářským stavbám v rámci ucelených komplexů někdy přináleží.

Komplexní příprava konkrétně zahrnuje projektovou činnost včetně tvorby 3D fotorealistických vizualizací, inženýrskou činnost pro zajištění územního a stavebního povolení. Zajišťujeme následně pro investora i technický dohled během realizace dané stavby.

Projekce hydrotechnických staveb

Hlavní specializací projekční složky firmy jsou tzv. hydrotechnické stavby – což jsou stavby na tocích (jezy, MVE, úpravy toků, revitalizace toků, protipovodňová ochrana sídel či územních celků) a dále stavby např. účelových vodních nádrží, rybníků atd..

Projektujeme však i stavby zdravotně-technické a to především vodovodní a kanalizační sítě, řešíme komplexně problémy městského odvodnění. V této oblasti jsou naší úzkou specializací návrhy rekonstrukcí i výstavba nových objektů kašen a fontán.

Vedle zpracování vlastních projektů provádí firma zpracování manipulačních řádů vodních děl, povodňových plánů měst, vyšších územně správních celků, objektů staveb aj..

Z hlediska servisu pro investiční výstavbu zpracovává firma také hydrotechnické posudky staveb v inundačních územích (př. staveb mostů), stanovuje záplavová území toků matematickým modelováním a hydraulickými výpočty objektů.

Firma má čtyři kmenové zaměstnance, z toho dva vodohospodářské inženýry. Vedoucí projektant je autorizován v oboru vodohospodářské stavby a má 38- letou praxi v oboru. V roce 30. výročí ČKAIT byl zařazen mezi 30 významných osobností českého stavebnictví v ČR minulých třiceti let.

Sídlo společnosti

VH-TRES spol. s r.o.
Senovážné nám. 240/1
370 01  České Budějovice

Email

Mapa

Copyright ©2022 vhtres.cz